Eko Wen s.r.o.


Prejdi na obsah

Účtovnické služby

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

 • zavedenie účtovnej jednotky a jej agendy (návrh metód spracovania a obehu účtovných dokladov)
 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet odpisov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie DPH vrátane vystavenia daňového priznania k DPH
 • vyhotovenie podkladov k dani z pridanej hodnoty, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľnosti
 • komunikácia s daňovými orgánmi a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia
 • zostavovanie mesačných prehľadov a zostáv, spracovanie súvahy a výsledovky za jednotlivé obdobia
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • príprava podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • vypracovanie daňového priznania
Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie DPH – a spracovanie daňového priznania
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu