Eko Wen s.r.o.


Prejdi na obsah

Mzdy


 • spracovanie miezd
 • vyhotovenie povinných mesačných výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do príslušných poisťovní
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnancov
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov
 • výpočet nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • mzdové a evidenčné listy
 • zápočty rokov
 • štvrťročné prehľady o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmu fyzických osôb
 • hlásenia o vyúčtovaní dane
 • pracovno – právne vzťahy k zamestnancom (vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd )
 • podklady pre účtovníctvo

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu